Претрага

Прерађивач млека

mlekarОбразовни профил прерађивач млека спада у подручје рада пољопривреда, производња и прерада хране и образовање траје три године. Овај образовни профил је прошао кроз програм Реформе система средњег стручног образовања у Србији, што значи да су  наставни планови осавремењени, смањен је број часова општеобразовних предмета, повећан је број часова стручних предмета и практичне наставе, а уведени су и изборни предмети.

Овај образовни профил ће се реализовати по принципу дуалног образовања, што значи да ученици паралелно са школовањем раде у погонима наших фирми - сарадника.

Шта ради прерађивач млека?

 • Припрема за рад и спровођење хигијенских, заштитних и еколошких мера у млекарској производњи
  • Проучава упутстава за рад; Проучава техничку и технолошку документацију уређаја за прераду млека; Комуницира са сарадницима; Планира сопствени рад; Организује и води рад мање групе сарадника код појединих радних задатака; Води дневник рада; Проверава исправност рада машина и уређаја и обавља њихово текуће одржавање; Одржава хигијену простора и средстава за рад (прање и дезинфиковање); Одржава личну хигијену; Употребљава заштитна средства и опрему у раду; Сортира и одлаже отпад настао у млекарској производњи на прописани начин
 • Добијање и обрада млека
  • Обавља машинску мужу; Прати процес хлађења млека; Складишти млеко пре процеса прераде
 • Прерађивање млека и производња млечних производа
  • Врши пријем и мерење млека у млекари; Складишти сирово млеко у млекари; Врши сензорну контролу квалитета сировог млека; Одабира помоћне сировине; Припрема сировине и помоћне сировине у преради млека; Производи различите млечне производе у складу са технологијом и утврђеном рецептуром; Контролише параметре процеса прераде млека; Обавља сензорну контролу готових производа (изглед, мирис, укус, боја, конзистенција, текстура); Попуњава производну документацију
 • Паковање, складиштење и пласман млечних производа
  • Пуни млеко и пуни и пакује млечне производе у одговарајућу амбалажу; Складишти конзумно млеко и млечне производе; Попуњава пријемно-отпремну и складишну документацију; Израђује калкулације за појединачне млечне производе

Где прерађивач млека може да се запосли?

 • у индустрији млека и млечних производа;
 • у продавницама за снабдевање и продају млека;

Ако бих да наставим школовање?

 • доквалификација у оквиру струке;
 • Висока техничка школа струковних студија у Зрењанину (смер прехрамбена технологија).

Наставни план

Наставни план можете преузети овде.

 

Датум последње измене четвртак, 02 мај 2019 17:22

Виртуелна учионица

MoodleУз помоћ софтвера Moodle креирали смо за ученике сајт за електронско учење. Можете му приступити преко следећег линка:
moodle.miloscrnjanski.edu.rs

Школска библиотека

Bookshelf icon (red and green)Приступите електронском каталогу библиотеке, погледајте да ли књига која вам је потребна постоји у библиотеци и да ли је слободна:
biblioteka.miloscrnjanski.edu.rs/

Нађите нас на Фејсбуку!

facebookШкола има своју страницу на Фејсбуку где се можете редовно обавештавати о активностима наших ученика и наставника.
facebook.com/sscrnjanskiki

Free business joomla templates

Creative Commons лиценцаОво дело је лиценцирано под условима лиценце Creative Commons Ауторство-Делити под истим условима 3.0 Србија.