Претрага

ПочетакО ШколиСтручни органи ШколеСтручни активи и тимови

Стручни активи и тимови

Стручни активи и тимови у школској 2017/2018.години

1.

Стручни актив за развојно планирање

 1. Јелена Драгољевић, наставник (председник актива)
 2. Дарко Михајловић, педагог
 3. Дијана Брканлић Тешин, наставник
 4. Наташа Глигорин Танацков, наставник
 5. Сања Мракић, наставник
 6. Милан Весков, ученик
 7. Рената Косановић, родитељ
 8. Николета Павлов, представник лок. самоуправе

2.

Стручни актив за развој школског програма

 1. Вања Томашев - председник,
 2. Милорад Карановић-члан
 3. Наташа Глигорин Танацков-члан,
 4. Градимир Симић-члан,

3.

Тим за самовредновање

 1. Милорад Симић - координатор,
 2. Драгана Бубало-члан
 3. Дарко Михајловић-члан,
 4. Јелена Драгољевић-члан,
 5. Штефица Ступовски-члан,
 6. Новица Јоргић-члан,
 7. Зорица Чизмар-члан,
 8. Снежана Ћорић- представник родитеља,
 9. Ђорђе Максимовић, представник ученика,
 10. Александра Микалачки-представник локалне самоуправе.

4.

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

 1. Слађана Крстић – координатор,
 2. Дарко Михајловић-члан,
 3. Бранко Грбанушић-члан,
 4. Ерика Мандић-члан,
 5. Јефта Трифунац-члан.

5.

Тим за инклузивно образовање

 1. Дарко Михајловић- координатор,
 2. Сања Мракић-члан,
 3. Одељењски старешина ученика који похађа школу по ИОП-у.

6.

Тим за за обезбеђивање квалитета и развој школе

 1. Зорица Варга -координатор,
 2. Милорад Симић- члан,
 3. Јелена Драгољевић -члан,
 4. Дарко Михајловић-члан

7.

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

 1. Јелена Влаисављевић -координатор,
 2. Ивана Љубоја - члан,
 3. Саша Козић-члан

8.

Тим за професионални развој

 1. Градимир Симић- координатор,
 2. Александра Трифунац-члан

9.

Тим за промоцију Школе

 1. Бранислава Крстин -координатор,
 2. Вања Томашев-члан,
 3. Радмила Папић Милићев-члан,
 4. Љиљана Радишић-члан.

10.

Тим за каријерно вођење и саветовање

 1. Љиљана Радишић-координатор,
 2. Радмила Папић Милићев-члан,
 3. Нада Крстоношић-члан,
 4. Штефица Ступовски-члан.

11.

Тим за сарадњу са породицом

 1. Сања Мракић-координатор,
 2. Дарко Михајловић-члан

12.

Тим за сарадњу са локалном самоуправом и другим установама

 1. Бранко Грбанушић- координатор,
 2. Градимир Симић -члан,
 3. Наташа Глигорин Танацков-члан.

13.

Тим за културне активности

 1. Клара Паушић-координатор,
 2. Десанка Божин- члан
 3. Оља Јелинић-члан,
 4. Владимир Крстић-члан,
 5. Снежана Влајков-члан

14.

Тим за израду Годишњег плана рада школе

 1. Дарко Михајловић- координатор,
 2. Клара Паушић -члан,
 3. Градимир Симић-члан,
 4. Милорад Симић-члан.

15.

Тим за подршку ученицима и Ученичком парламенту

 1. Бранко Грбанушић- координатор,
 2. Вања Томашев-члан,
 3. Соника Прем-члан,
 4. Мирјана Прекајски.

16.

Тим за израду пројеката

 1. Милан Чубрило-координатор,
 2. Бранислава Крстин- члан,
 3. Гордана Трнић-члан,
 4. Милан Антонић-члан.

17.

Тим за заштиту животне средине

 1. Милица Абрамовић -координатор,
 2. Емила Кленанц- члан,
 3. Живојин Симић-члан.

18.

Тим за школски спорт

 1. Виктор Фелбаб-координатор,
 2. Бранко Грбанушић- члан

19.

Тим за излете, екскурзије и стручне посете

 1. Јасна Томашев-координатор,
 2. Радмила Папић Милићев- члан,
 3. Вања Томашев-члан,
 4. Љиљана Радишић-члан,
 5. Оливера Француски.

20.

Тим за слободне активности

 1. Бранислава Дилбер - Косић-координатор,
 2. Гордана Попов- члан,
 3. Клара Паушић-члан

21.

Тим за безбедност и здравље на раду

 1. Гордана Попов-координатор,
 2. Градимир Симић- члан,
 3. Санијела Јовић-члан

22.

Тим за уређење школе

 1. Соника Прем- -координатор,
 2. Милан Чубрило - члан,
 3. Вања Ињац Забрдац-члан

Из Закона о основама система образовања и васпитања:

члан 130. (одломак)

Стручни актив за развојно планирање чине представници наставника, васпитача, стручних сарадника, јединице локалне самоуправе, ученичког парламента и савета родитеља. Чланове стручног актива за развојно планирање именује орган управљања.

Стручни актив за развој школског програма чине представници наставника и стручних сарадника. Чланове стручног актива за развој школског програма именује наставничко веће.

У установи директор образује следеће тимове:
1) тим за инклузивно образовање;
2) тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
3) тим за самовредновање;
4) тим за обезбеђивање квалитета и развој установе;
5) тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва;
6) тим за професионални развој;
7) друге тимове за остваривање одређеног задатка, програма или пројекта.

Тим чине представници запослених, родитеља, односно других законских заступника, ученичког парламента, јединице локалне самоуправе, односно стручњака за поједина питања.

Виртуелна учионица

MoodleУз помоћ софтвера Moodle креирали смо за ученике сајт за електронско учење. Можете му приступити преко следећег линка:
moodle.miloscrnjanski.edu.rs

Школска библиотека

Bookshelf icon (red and green)Приступите електронском каталогу библиотеке, погледајте да ли књига која вам је потребна постоји у библиотеци и да ли је слободна:
biblioteka.miloscrnjanski.edu.rs/

Нађите нас на Фејсбуку!

facebookШкола има своју страницу на Фејсбуку где се можете редовно обавештавати о активностима наших ученика и наставника.
facebook.com/sscrnjanskiki

Free business joomla templates

Creative Commons лиценцаОво дело је лиценцирано под условима лиценце Creative Commons Ауторство-Делити под истим условима 3.0 Србија.